การประชุมการดำเนินงานจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมการดำเนินงานจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี