ติดต่อเรา

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ 11 ถนนเลย เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-8352248 ต่อ 411178 โทรสาร 042-811143

โทรศัพท์สายตรง 042-808016

Website : http://inven.lru.ac.th

Email : inven@lru.ac.th

Facebook Fanpage : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี