แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด   

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด   
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด                                         

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 1  >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1  >>CLICK ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 >>CLICK ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
  จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดจ้างปรับปรุงหอพักภูหอและหอพักภูหลวง ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800
  จำนวน 28 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดจ้าง ออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 2 อาคาร 20 ตำบลเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
  จำนวน ๑ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี จำนวน ๑ ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน ๕ ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด 
 •  ปรับปรุงห้องโภชนาการ 2 อาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาและห้องน้ำอาจารย์อาคาร 1, 2, 3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0051 เลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1,2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างต่อเติมหลังคาอาคารกีฬาทางน้ำ ตำบลเมือง อำเอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด 

—————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • จ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย
  และบริการวิชาการ
  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน
  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
  —————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
  —————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี