แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี