มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนโยบาย มหาวิทยาลัยปลอดทุจริตไม่ให้ไม่รับ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนโยบาย มหาวิทยาลัยปลอดทุจริตไม่ให้ไม่รับ 2567
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประกาศนโยบาย มหาวิทยาลัย ปลอดการทุจริต “ไม่ให้ไม่รับ” (No Gift Policy) มีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี