“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์          จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.1-เอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.2-เอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.3-เอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
3-ราคากลางเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสฯ
4-คุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี