ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อรถตู้เอนกประสงค์
2.1-เอกสารซื้อรถตู้เอนกประสงค์
2.2-เอกสารซื้อรถตู้เอนกประสงค์
2.3-เอกสารซื้อรถตู้เอนกประสงค์
4.-ราคากลางรถตู้เอนกประสงค์
5.-คุณลักษณะเฉพาะรถตู้เอนกประสงค์
6.-เกณฑ์คุณภาพรถตู้เอนกประสงค์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี