ติดต่อเรา

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 หมู่ 11 ถนนเลย เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 0428352248 ต่อ 411178 โทรสาร 042811143

Website : http://inven.lru.ac.th

Email : inven@lru.ac.th

Facebook Fanpage : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี